به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(55.88%) 19
عالی
(26.47%) 9
متوسط
(17.64%) 6
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 34