به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(52.63%) 20
عالی
(26.31%) 10
متوسط
(21.05%) 8
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 38