به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(51.21%) 21
عالی
(26.82%) 11
متوسط
(21.95%) 9
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 41