به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(58.62%) 17
عالی
(20.68%) 6
متوسط
(20.68%) 6
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 29