به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(73.33%) 11
عالی
(6.666%) 1
متوسط
(20%) 3
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 15