به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(56.52%) 13
عالی
(21.73%) 5
متوسط
(21.73%) 5
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 23