به نظر شما محتوای وبلاگ چطور بود؟
(54.05%) 20
عالی
(27.02%) 10
متوسط
(18.91%) 7
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 37